اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل صنعتی

دسته بندي : پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی
اصطلاح اتو ماسيون صنعتي به طور عام مربوط به علوم و تكنولوژی كنترل پروسه است و شامل كنترل فرايند هاي متفاوتي در صنعت است. اين بحث امروزه در مجامع صنعتي بصورت خيلي عادي رايج است و در بسياري از اماكن صنعتي به مرحله اجرا در آمده است. توسعه در كنترل و صنعتي سازي امكان پيشرفت بيشتر و گسترده تر پروسه هاي پيچيده و دخالت دادن تكنولوژيهای جديد و استفاده از مزاياي اقتصادي آنها را فراهم ساخته است .

در هر صنعتي اتوماسيون سبب بهبود توليد مي گردد كه اين بهبود هم در كميت وميزان توليد موثر است و هم در كيفيت محصولات.هدف از اتوماسيون اين است كه بخشي از وظايف انسان در صنعت به تجهيزات خودكار واگذار گردد. در يك سيستم اتوماتيك عمليات شروع،تنظيم و توقف فرايندبا توجه به متغير هاي موجود توسط كنترل كننده سيستم انجام مي گيرد.

سيستم SCADA

سيستم SCADA علاوه بر كاربرد در فرايندهای صنعتي مانند توليد و توزيع برق ( به شيوه هاي مرسوم يا هسته اي) ،ساخت فولاد، صنايع شيميايي،صنايع آب ،گاز و نفت در بعضي از امكانات آزمايشي مانند فوزيون هسته ايي نيز كاربرد دارد.اندازه اينچنين تاسيساتي از 1000 تا چندين ده هزار كانال I/O مي باشد. و با كمك شبكه ها و سيستمهاي مخابراتي منطقه وسيعي را تحت بازرسي ونظارت قرار مي دهد.سيستمهای SCADA بر روي سيستم عاملهاي DOS ، VMSو UNIX قابل اجرا هستند در سالهاي اخير همه سيستم هاي SCADA به سمت سيستم عامل NT و بعضي هم بسمت Linux گرايش پيدا كرده اند.
فهرست مطالب پروژه :

« چکیده »

انواع استراتژي های كنترل

يك كنترلر چگونه عمل مي كند؟

« پیشگفتار»

فصل 1- مقدمه ای بر سيستم های كنترل

1-1- كنترل و اتوماسيون

1-2- مشخصات سيستمهای كنترل

1-2-1- وروديها

1-2-2- خروجيها

1-2-3- پردازش

1-3- انواع فرايندهاي صنعتي

1-3-1- فرايند توليد پيوسته

1-3-2- فرايند توليد انبوه

1-3-3- فرايند توليد اقلام مجزا

1-4- استراتژي كنترل

1-4-1- كنترل حلقه باز

1-4-2- كنترل پيشرو

1-4-3- كنترل حلقه بسته (Field back)

1-5- انواع كنترلرها

1-6- يك كنترلر چگونه عمل مي كند؟

1-7- انواع کنترلرها

1-7-1- كنترلرهاي ناپيوسته (گسسته)

1-7-2- كنترلرهاي پيوسته

1-8- سير تكاملي كنترل كننده ها

فصل 2- انتقال اطلاعات در صنعت

2-1- مقدمه

2-2- معماري شبكه

2-3- لایه ها

2-3-1- لايه فيزيكي(Physical Layer)

2-3-2- لايه ديتالينك(Data link Layer)

2-3-3- لايه شبكه(Net work Layer)

2-3-4- لايه انتقال(Transport Layer)

2-3-5- Session Layer

2-3-6- Application Layer

2-4- استاندارهاي معروف لايه فيزيكي شبكه های صنعتي

2-4-1- RS-232

2-4-2- RS-449

2-4-3- RS-530

2-4-4- RS-423

2-4-5- RS-422

2-4-6- RS-485

2-4-7- گذرگاه H1

2-4-8- گذرگاه H2

2-4-9- Highway Addressable Remote Transducer): HART )

2-5- معرفي واسطهاي انتقال و عوامل موثر در انتخاب

2-5-1- كابل كواكسيال

2-5-2- زوج سيم بهم تابيده

2-5-3- فيبر نوری

2-6- عوامل موثردر انتخاب واسط انتقال

2-7- پروتكل ها و استانداردها

2-8- استاندارد های اترنت (IEEE 802, (Ethernet

2-9- پروتكل MAP

2-10- پروتكل Technical Office Protocol) TOP

2-11- پروتكل Transmission Control Protocol Internet) ,TCP/IP)

2-12- پروتكل System Network Architecture) SNA)

2-13- پروتكل (Manufacturing Message Specification) MM

2-14- استاندارد Field bus

2-15- استاندارد Profibus

فصل 3- كنترل كننده های برنامه پذير PLC (Programmable Logic Controller)

3-1- مقدمه

3-2- مقايسه سيستمهای كنترلي مختلف

3-3- برخي از معايب يا توجهات خاص در بكارگيري سيستمهاي PLC

3-4- سخت افزار PLC
3-5- ماژول منبع تغذيه(PS)

3-6- واحد پردازش مركزي يا CPU

3-7- حافظه

3-8- ماژولهای ورودی

3-8-1- وروديهای ديجيتال

3-8-2- ورودی های آنالوگ

3-9- ماژولهای خروجی

3-9-1- خروجيهای ديجيتال

3-9-2- خروجيهای آنالوگ

3-10- ماژول تغييرشكل سيگنال

3-11- ماژول ارتباط پروسسوری (CP)

3-12- ماژول رابط (IM)

3-13- انواع محيطهای برنامه نويسي و امكانات نرم افزاري در PLC

3-14- زبان SFC

3-15- حالتهاي مختلف برای اتصال step و Transition

3-16- ماكرو step

3-17- زبان FBD

3-18- زبان LD

3-19- زبان ST

3-20- زبان IL

3-21- توابع كنترل پيوسته در PLC ها

3-22- ماژولهای PID

3-23- برنامه ريزي ماژولهاي PID

3-24- كاربرد ماژولهاي PID

3-25- ارتباط در PLC ها

3-25-1- ارتباط سريال

3-25-2- فاصله انتقال

3-25-3- حلقه جريان20 mA

3-25-4- RS 423/422

3-26- ارتباط PLC ها-ماژول ها و برنامه ريزی

3-27- ارتباط بين چندين PLC

3-28- شبكه هاي محلي (LAN)

3-29- كنترل گسترده

فصل 4- سيستمهای كنترل گسترده(DCS)

4-1- مقدمه

4-2- ايجاد سيستمهای كنترل گسترده (DCS)

4-3- ساختار سيستم هاي DCS

4-4- سطوح كاري

4-5- سطح كنترل مستقيم پروسه

4-6- سطح كنترل مديريتی

4-7- سطح كنترل ترتيبي توليد

4-8- سطح مديريت پلانت

4-9- برخي ازمزاياي DCS طبق جدول زير قابل تقسيم هستند

4-10- Data Base Organization

4-11- اصول كاري سيستمهاي DCS

4-12- المانهاي سيستم

4-13- ارتباط ماشين با انسان

4-14- سطح صفر(حوزه ميدان)

4-15- ايستگاه واسطه

4-16- ايستگاه كامپيوتر مركزی

4-17- قسمت نمايشگر

4-18- ساختار و چگونگي نمايش دادن(Monitoring)

4-19- نمايش ميله اي استاندارد

4-20- صفحه كليد

4-21- كاربردها

فصل 5- سيستم هاي اتوماسيون APACS

5-1- مقدمه

5-2- بسته هاي نرم افزاري سيستم APACS

5-3- Configuration software

5-4- واسط اپراتوري(operator interface)

5-5- Internet-based Viewer

5-6- Open Historian

5-7- Industry-Specific Options

5-8- UNIX-Based Operator Interface

5-9- Redundancy (افزونگي)

5-10- معماري سخت افزاری APACS
5-11- واحد سيستم كنترل

5-12- سيستم محلي

5-13- Plantwide system

5-14- QUADLOG

5-15- بسته هاي سخت افزاري APACS

5-15-1- محفظه هاي(Enclosures) صنعتي APACS

5-16- انواع پيكربنديهاي MODULPAC1000: 120

5-16-1- SIDE-BY-SIDE CONFIGURATION

5-16-2- ONE-OVER-ONE CONFIGURATION

5-16-3- BACK-TO- BACK CONFIGURATION

5-16-4- MODULPAC2000

5-17- RACKs (قفسه ها) سيستم APACS

5-17-1- Remote I/O Rack

5-17-2- نصبRemote I/O Rack

5-18- كابل IOBUSو اتصالات موازي /جامپر

5-19- MODULRAC

5-20- SIXRAC

5-21- UNIRAC

5-22- ماژولهاي كنترل

5-23- نشانگرهاي LED

5-24- پيكربندي(Configuration)

5-25- شرح مدار ماژوكنترل +ACM

5-26- عناصر اساسي +ACM.

5-27- BUS TIME OUT and BUS ARBITRATION

5-28- SERIAL PORTS

5-29- MODULBUS

5-30- IOBUS

5-31- توصيف مدار SDM

5-32- مدارات كانال ورودي / خروجي

5-33- منبع تغذيه ورودي خارجي

فصل 6- سيستمهای SCADA

6-1- SCADA چيست؟

6-2- معماري SCADA

6-2-1- معماري سخت افزار

6-2-2- معماري نرم افزاری

6-3- ارتباطات

6-3-1- ارتباطات داخلي

6-3-2- دستيابي به تجهيزات

6-4- واسط ها (Interfacing)

6-5- Redundancy

6-6- MMI

6-7- Alarm Handing

6-8- Logging/Archiving

6-9- ايجاد گزارش

فصل 7- سيستمهای فيلد باس ومقايسه آنها با سيستمهایDCS

7-1- مقدمه

7-2- نحوه عملكرد سيستم كنترل FCS در مقايسه با DCS

7-2-1- معرفي سيستم كنترل Fieldbus

7-3- مدل مرجع OSI) Open system Interconnect)

7-4- Daisy Chain Topology

7-5- Tree Topology

7-6- Spur Topology

7-7- Point-to-Point Topology

7-8- مقايسه DCS & FCS و مزايا و معايب آنها نسبت به يكديگر

7-9- خاصيت Interoperability ادوات FCS

7-10- معايب فيلد باس

7-11- انواع بلو كهاي استاندارد

« فهرست منابع »
دسته بندی: پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی

تعداد مشاهده: 256 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 179

حجم فایل:6,018 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل


اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل صنعتی

اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل صنعتی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اهمیت کنترل کيفيت در سازه های صنعتی و مسکونی

دانلود پاورپوینت اهمیت کنترل کيفيت در سازه های صنعتی و مسکونی - بسم الله الرحمن الرحيم اهمیت کنترل کيفيت در سازه های صنعتی و مسکونی علل خراب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی و بهسازی سیستم حسابداری مالی و صنعتی شرکت امگا (با کیفیت)

پاورپوینت بررسی و بهسازی سیستم حسابداری مالی و صنعتی شرکت امگا (با کیفیت) - بسم الله الرحمن الرحیم عنوان پژوهش : بررسی و بهسازی سیستم حسابداری...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل