فایل های دسته بندی دانش آموزی و دانشجویی - صفحه 1

آموزش علوم دوره ابتدایی با بهره گیری از راهبردهای گاوشگری، بدیعه پردازی، شش مرحله ای، الگوی پیش ساز

پژوهش حاضر با هدف راهبردهای تدریس موثر در آموزش علوم ابتدایی انجام یافت. راهبردهایی که در این پژوهش بررسی می شوند شامل کاوشگری، بدیعه پردازی، شش مرحله ای و الگوی تدریس5e می باشد .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي پديده خنثايي پول در اقتصاد ايران

بررسي پديده خنثايي پول در اقتصاد ايران

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزه هاي مكتب تاريخي براي تحليل اقتصاد ايران

آموزه هاي مكتب تاريخي براي تحليل اقتصاد ايران

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویكردهای خصمانه آمریكا و عربستان سعودی در

اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویكردهای خصمانه آمریكا و عربستان سعودی در بازار نفت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شدت تحریم ها و فقر در ایران

شدت تحریم ها و فقر در ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی

مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر رشوه خواری بر بانکداری اسلامی

اثر رشوه خواری بر بانکداری اسلامی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا در اقتصاد ایران

بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا در اقتصاد ایران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی