فایل های دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی - صفحه 10

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی محله عودلاجان( منطقه 12 تهران)

بررسی محله عودلاجان( منطقه 12 تهران)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش های برنامه ريزي شهري ( رويكردهاي نوين در شهرسازي )

روش های برنامه ريزي شهري ( رويكردهاي نوين در شهرسازي )

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول فیزیک سنجش از دور

اصول فیزیک سنجش از دور

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فشار جانبی خاک

فشار جانبی خاک

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت خاک

بافت خاک( فیزیک خاک)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارگاه شهرسازی 1 ( شناخت و بررسی منطقه 7 کرج )

کارگاه شهرسازی 1 ( شناخت و بررسی منطقه 7 کرج )

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حکمروایی خوب شهری: تبیین مفهومی و ضرورت های عملیاتی

حکمروایی خوب شهری: تبیین مفهومی و ضرورت های عملیاتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی