فایل های دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی - صفحه 3

مهندسی فرودگاه

مهندسی فرودگاه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موزه هنرهای معاصر تهران

موزه هنرهای معاصر تهران

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انسان،طبيعت،معماري

انسان،طبيعت،معماري

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاب آوری شهری

تاب آوری شهری

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مترو

مترو

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نورگیری در معماری سنتی

نورگیری در معماری سنتی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

پروپوزال تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سازه های بلند

سازه های بلند

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی