فایل های دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی - صفحه 7

سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد

سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماري هم سازبا اقليم سرد

معماري هم سازبا اقليم سرد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت هاي فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

بافت هاي فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ژئومرفولوژی ایران

ژئومرفولوژی ایران

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکوپارک

اکوپارک

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاتریک گدس و اندیشه های او

پاتریک گدس و اندیشه های او

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تونی گارنیه Tony Garnier

تونی گارنیه Tony Garnier

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدرسه باهاوس

مدرسه باهاوس

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ذخيره سازي حرارتي در ابگرمکن و نيروگاه خورشيدي

ذخيره سازي حرارتي در ابگرمکن و نيروگاه خورشيدي

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی