فایل های دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی - صفحه 8

حکمروایی خوب شهری: تبیین مفهومی و ضرورت های عملیاتی

حکمروایی خوب شهری: تبیین مفهومی و ضرورت های عملیاتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

المان-تحلیل فضای شهری

المان-تحلیل فضای شهری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حمام های سنتی

حمام های سنتی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری

نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سيستم هاي اطلاعات مديريت ( فصل اول: مديريت سازمان هاي ديجيتالي)

سيستم هاي اطلاعات مديريت ( فصل اول: مديريت سازمان هاي ديجيتالي)

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی منطقه ای

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز

باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری پایدار

معماری پایدار

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شهر هوشمند

شهر هوشمند

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی