فایل های دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی - صفحه 9

بافت فرسوده جهان

بافت فرسوده جهان

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فضاهاي بي دفاع شهري

فضاهاي بي دفاع شهري

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز

مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه جامع کتاب از شار تا شهر،اصلی ترین منبع آزمون برنامه ریزي و طراحی شهري

خلاصه جامع کتاب از شار تا شهر،اصلی ترین منبع آزمون برنامه ریزي و طراحی شهري

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نادیده گرفتن حقوق معلولین،ناتوانان و سالخوردگان در طراحی و اجرای مبلمان شهری

نادیده گرفتن حقوق معلولین،ناتوانان و سالخوردگان در طراحی و اجرای مبلمان شهری

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

باغشهر

باغشهر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شهرها و شهرک های جدید/کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید/کرامت الله زیاری

شهرها و شهرک های جدید/کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید/کرامت الله زیاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفهوم و اهمیت منظر شهری /چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر

مفهوم و اهمیت منظر شهری /چارچوب ساختار زیبایی شناسی منظر

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش

تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی