نتایج جستجو برای «آدم ربایی»

تحقیق آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی 35 ص

تحقیق آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی 35 ص - ‏1 ‏مفهوم جرم از د‏ی‏دگاه‏ جامعه‏شناسان معاصر ‏دکتر‏ جعفر سخاوت عضو ه‏ی‏ات‏ علم‏ی‏ گروه ج...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل حقوق جزای اختصاصی چهار (4) جرایم علیه شخصیت معنوی

جرایم علیه شخصیت معنوی: شامل مباحث: تهدید - توهین - افترا - قذف - نشر اکاذیب - افشای اسرار - آدم ربایی - بازداشت غیرقانونی - جرایم ضد حریم خصوصی - مزاحمت تلفنی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل