نتایج جستجو برای «احتمالات»

پاورپوینت ریاضی چهارم دبستان احتمالات (ترکیب و اشتراک پیشامدها) (قابل ویرایش)

پاورپوینت ریاضی چهارم دبستان احتمالات (ترکیب و اشتراک پیشامدها) (قابل ویرایش) - بنام خدا ریاضی چهارم تجربی احتمالات (ترکیب و اشتراک پیشامدها) ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمالات(احتمال شرطی)

پاورپوینت احتمالات(احتمال شرطی) - بنام خدا ریاضی سوم تجربی احتمالات(احتمال شرطی) ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمالات(تابع احتمال)

پاورپوینت احتمالات(تابع احتمال) - بنام خدا ریاضی سوم تجربی احتمالات(تابع احتمال) ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمالات(توزیع دو جمله ای)

پاورپوینت احتمالات(توزیع دو جمله ای) - بنام خدا ریاضی سوم تجربی احتمالات(توزیع دو جمله ای) ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احتمالات(قانون احتمال کل)

پاورپوینت احتمالات(قانون احتمال کل) - بنام خدا ریاضی سوم تجربی احتمالات(قانون احتمال کل) ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اعمال روی پیشامد قانون جمع احتمالات

پاورپوینت اعمال روی پیشامد قانون جمع احتمالات - بنام خدا اعمال روی پیشامد / قانون جمع احتمالات جلسه سوم ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار و احتمالات

پروژه آمار و احتمالات - ‏پروژه آمار و احتمالات ‏ ‏نمرات نهايي ‏درس ‏رياضي 20 دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد ‏2 ‏2 ‏1 ‏1 ‏2 ‏2 ‏1 ‏2 ‏1 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار و احتمالات

پروژه آمار و احتمالات - ‏پروژه آمار و احتمالات ‏ ‏نمرات نهايي ‏درس ‏رياضي 20 دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد ‏2 ‏2 ‏1 ‏1 ‏2 ‏2 ‏1 ‏2 ‏1 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار و احتمالات

پروژه آمار و احتمالات - ‏پروژه آمار و احتمالات ‏ ‏نمرات نهايي ‏درس ‏رياضي 20 دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد ‏2 ‏2 ‏1 ‏1 ‏2 ‏2 ‏1 ‏2 ‏1 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تئوري احتمالات ( ورد)

تحقیق توري احتمالات ( ورد) - ‏1 ‏تئوري احتمالات ‏1- ظرف شماره I‏ حاوي 7 توپ قرمز و 3 توپ سفيد است و در ظرف شماره II‏ چهار توپ قرمز و 6 توپ سفيد...

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی