نتایج جستجو برای «بافت فرسوده»

شناخت و بررسی و تحلیل محله طرشت

شناخت و بررسی و تحلیل محله طرشت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت فرسوده جهان

بافت فرسوده جهان

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت هاي فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

بافت هاي فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

ارزیابی بافت فرسوده ده ونک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ریزی بافت فرسوده شمیران نو (منطقه 4 تهران)

برنامه ریزی بافت فرسوده شمیران نو (منطقه 4 تهران)

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت فرسوده شهری

بافت فرسوده شهری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل