نتایج جستجو برای «تبریز»

خانه های تاریخی تبریز ( ppt )

خانه های تاریخی تبریز ( ppt ) - خانه های تاریخی تبریز تبریز مقدمه: تبریز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای کشور با بیشینه تاریخی و فرهنگی از ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز

مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز )

طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز )

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت راهنمای سیستم الکترونیکی دانشگاه تبریز

پاورپوینت راهنمای سیستم الکترونیکی دانشگاه تبریز - بنام خدا راهنمای سیستم الکترونیکی دانشگاه تبریز توجه مهم: کلیه ایمیل هایی که بصورت درخواست...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاشیه نشینی در شهر تبریز

حاشیه نشینی در شهر تبریز

قیمت : 62,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل