نتایج جستجو برای «حاشیه نشینی»

مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز

مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی

دانلود پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی - بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی مقدمه يكي از بزرگترين دستاوردهاي بشر ساختن شهر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاشیه نشینی در شهر تبریز

حاشیه نشینی در شهر تبریز

قیمت : 62,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل