نتایج جستجو برای «پرخاشگری»

پاورپوینت پرخاشگری و علل آن (با کیفیت)

پاورپوینت پرخاشگری و علل آن (با کیفیت) - بنام خداوند جان و خرد پرخاشگری و علل آن پرخاشگری ایراد آسیب عمدی به دیگران دیدگاههای نظری پرخاشگری ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پرخاشگری در کودکان 27 ص

تحقیق پرخاشگری در کودکان 27 ص - 2 ‏علل پرخاشگري ، بد دهني و عصبانيت در كودكان و راه هاي كنترل آن ‏تعاريف پرخاشگري ‏روان شناساني که اعتقادات نظري...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله در مورد روش تحقیق پرخاشگری 129 ص

دانلود مقاله در مورد روش تحقیق پرخاشگری 129 ص - ‏2 ‏فصل اول : ‏1- ‏بيان مسئله ‏اهميت پژوهش ‏هدف پژوهش ‏بيان فرضيه ‏تعاريف عملياتي واژه ها  ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه ی بازی های رایانه ای با پرخاشگری دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گذاری بازی های رایانه ای در پرخاشگری دانش آموزان است باتوجه به گسترش علم و فناوری در جهان روز به روز به ساخت وسایل بازی افزوده می شود از طرف دیگر بازی های رایانه ای متناسب با دستگاه ها به روز می شود که کشور ما هم از این تغییرات در امان نمانده است وتحت تاثیر آن ها قرار د

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل