نتایج جستجو برای «کیفیت»

دانلود پاورپوینت ابزارهای بهبود و مدیریت کیفیت

دانلود پاورپوینت ابزارهای بهبود و مدیریت کیفیت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت

پاورپوینت ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت - بنام خدا ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم مدیریت کیفیت پروژه های فا

پاورپوینت فصل دهم مدیریت کیفیت پروژه های فا - بنام خدا فصل دهم مدیریت کیفیت پروژه های فا ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استرس و کیفیت زندگی کاری

پاورپوینت مدیریت استرس و کیفیت زندگی کاری - به نام یگانه ی هستی بخش موضوع: مدیریت استرس و کیفیت زندگی کاری ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری - ‏فصل دوم ‏چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ‏...

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کیفیت زندگی

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کیفیت زندگی - ‏فصل دوم ‏پیشینه‏‌‏ی تحقیق...

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی , فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری - ‏فصل دوم : پيشينه ‏تحقیق ‏مقدمه: ‏جامعه امروزی جامعه سازمانی است.بسی...

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود، مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود, مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری - ‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏........................‏..........‏.........‏...............

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

‏گزارش تخصصی معلمان

‏ - ‏ ‏گزارش تخصصی آموزگار دبیر معاون مدیر : ‏بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال

پاورپوینت شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال - بنام خدا شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشت...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی