فایل های دسته بندی دانش آموزی و دانشجویی - صفحه 1

تحلیل برگه آزمایش

پاورپینت تحلیل برگه آزمایش

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه ارگانیک بابونه گاوی بر باکتری سودوموناس

بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه ارگانیک بابونه گاوی بر باکتری سودوموناس

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه ارگانیک بابونه گاوی بر باکتری اشرشیا کلی

بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه ارگانیک بابونه گاوی بر باکتری اشرشیا کلی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثير ژن ومحيط بر روي ورزشكاران

تاثير ژن ومحيط بر روي ورزشكاران

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلسطین بعد از اسلام(تحقیق)

بررسی تاریخ فلسطین بعد از اسلام تا حال

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه منابع ترکیبات۱

جزوه منابع ترکیبات 1فصل۱

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل امار و احتمال

جزوه کامل امار و احتمال تایپ شده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تفاوت یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

تحقیق تفاوت یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت مبانی آنالیز عددی( حل معادلات غیر خطی)

پاور پوینت شامل توضیح دو روش نابجایی و نقطه ثابت و قضایا به همراه مثالهای مرتبط باهاشون هست.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی