فایل های دسته بندی پیشینه تحقیق - صفحه 1

چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی

چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی - ‏نارساخوانی ‏تاریخچه نارساخوانی ‏اولین اشاره به اصطلاح نارساخوانی توسط ‏یک ‏پزشک آلما...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق هیجانات مثبت

پیشینه تحقیق هیجانات مثبت - ‏2-2 هيجانات مثبت ‏2-2-1 تاريخچه ي هيجانات مثبت ‏نظريه پردازي در حيطه ي هيجانات مثبت، بيش از دو هزار سال قدمت دارد. ...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق اسناد در روانشناسی

پیشینه تحقیق اسناد در روانشناسی - ‏مفهوم اسناد ‏مفهوم اسناد یکی از موضوعات محوری و مهم روانشناسی اجتماعی در حوزه انگیزش است که افرادی چون هایدر ...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری

پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری - ‏مقدمه ‏این بخش در سه فصل مجزا به 1- سیر تحولی تاریخی اختلالات یادگیری، تعاریف اختلالات یادگیری، مشکلات ویژه اخت...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های تنظیم هیجانی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های تنظیم هیجانی (فصل 2) - ‏2-3 بخش دوم : طرحواره‏‏های ناسازگار اولیه ‏2-3-1 مقد...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله - ‏2-2 ‏آشنایی با مهارتهای خودآگاهی و حل مساله ‏يافته های علمی گواه آن است كه بهداشت روان...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی (فصل 2) - ‏مبانی نظری ‏2-‏3‏ مفهوم سازگاری ‏ برای مفهوم سازگاری تعاریف متعددی از سوی ...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری باورهای فراشناختی

مبانی نظری باورهای فراشناختی - ‏باورهای فراشناختی ‏ ‏در سال های اخیر فراشناخت به عنوان یکی از پیش بینی کننده های آشکار در مورد تکلیف پیچیده به ش...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نیازهای روانشناختی چیست؟

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نیازهای روانشناختی چیست - ‏2-2-1 مقدمه ‏آدمی به عنوان موجود زنده، دارای تعدادی نیازهای فیزیولوژیکی پایه است که...

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی